مجموعه آروما چوب

آشنایی باخانواده آروما چوب

 

مجموعه آروما چوب توسط محمد صادق گرجامی در سال 1390 شروع به فعالیت نموده .
در ابتدا در حوضه کابینت MDF و کمد دیواری و با گذشت اندک زمانی زمینه فعالیت خود را گسترش داده و هم اکنون مجموعه به گروه بزرگی که شامل کارخانه نجاری و تولید کابینت ،رنگکاری مصنوعات چوبی، گروه نصب ،دفتر طراحی و کادر حرفه ای آنالیز و مشاور تبدیل شده است.
گروه ما با متانت و صبر همواره سعی در جلب رضایت مشتریان گرامی خود که هم اکنون جزیی از خانواده آروما چوب شده اند داشته است.

لوگو آروما چوب

تیم ما

محمد صادق گرجامی

جناب آقای محمد صادق گرجامی